Onze diensten

Storage

U krijgt het steeds moeilijker om de groeiende hoeveelheid data en bedrijfsgegevens op uw netwerk goed te beschermen en te beheren. U kunt zich niet veroorloven dat deze gegevens kortere of langere tijd niet beschikbaar zijn, downtijd van informatie kost immers geld! Daarom is het voor uw organisatie belangrijk dat u altijd over uw bedrijfsgegevens kunt beschikken, ook bij calamiteiten!

Informatie Management

Door het toenemend gebruik van e-mail en internet, de behoefte om gebruikers op afstand toegang te verschaffen tot informatie en nog een groot aantal andere factoren veroorzaken data-overlast op uw netwerk. Het is immers niet alleen de vraag naar opslagruimte die groeit, maar ook de groeiende behoefte aan directe toegang tot de opgeslagen informatie. Uw organisatie is afhankelijk van directe en probleemloze toegang tot bedrijfskritische digitale informatie.

Een goede backup is cruciaal

De mogelijkheid om u te verzekeren van permanente en probleemloze toegang tot uw bedrijfsgegevens zijn legio.

Soms is het voldoende dat er veel opslagruimte is met een beperkte beveiligingsgraad: een SAN (Storage Area Network) met enkelvoudige verbindingen op één platform. In het andere uiterste geval dient er een redundante (dubbel uitgevoerde) infrastructuur te zijn, zodat de tweede opslagunit de taken automatisch overneemt van de eerste uitgevallen opslagunit, of een online kopie van actuele data, zodat u bij uitval van de opslagunit in elk geval een tijd vooruit kunt zolang het probleem niet is verholpen. Cloud Computing en online backups maken hier ook deel van uit.