onze diensten

Security

Om u op het gebied van beveiliging goed te kunnen ondersteunen en adviseren voeren wij eerst een kosteloos onderzoek uit naar de huidige status van uw beveiliging.

We kijken niet alleen naar de veiligheid van uw apparatuur en uw interne netwerk, we richten ons ook op de procedures die u intern hanteert om veiligheid te waarborgen. Het onderzoek dient als basis van een adviesrapportage. In een gesprek leggen wij u uit hoe u uw beveiliging kunt optimaliseren en wordt er samen met u een helder kosten- en tijdsplan opgesteld om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.

Nadat de gekozen oplossing geruisloos is geïmplementeerd door onze security engineers, wilt u natuurlijk ook dat uw beveiliging up-to-date blijft, omdat de gevaren die uw automatiseringsomgeving ondervindt van dag tot dag veranderen.

Waar kunt u aan denken als we het hebben over beveiliging van uw netwerk?

Firewalls

Natuurlijk gebruikt u e-mail en internet binnen uw organisatie, u kunt zelfs niet meer zonder! Maar om nou zomaar de voordeur open te zetten voor kwaadwilligen die de voortgang van uw bedrijfsproces ernstig kunnen belemmeren, dat is toch ook weer niet de bedoeling. Toch nemen de gevaren toe naarmate u deze mogelijkheden aan uw medewerkers ter beschikking stelt.

Om de gevaren die uw bedrijfsnetwerk loopt door de verbinding met internet, is bescherming noodzakelijk. Antivirus producten zijn een goed begin, doch niet altijd voldoende. U bent afhankelijk van de updates van de antivirus producent en uw gebruikers dienen de beveiligingsrichtlijnen voor het gebruik van e-mail en internet zorgvuldig toe te passen. Voor een betere centrale bescherming kunt u een firewall inzetten. De firewall monitort, analyseert, autoriseert en reguleert het inkomende en uitgaande internet- en e-mailverkeer. De inrichting van uw firewall en met name het onderhoud ervan zijn van groot belang, maar een (bijna) 100% dekking van uw beveiliging kan pas worden bereikt door toevoeging van Intrusion Detection en Prevention Systems. Deze systemen kunnen een (poging tot) inbraak op uw netwerk signaleren en er actie op ondernemen.

Authenticatie

Toegang van een gebruiker op uw bedrijfsnetwerk wordt geregeld door middel van authenticatie, meestal in de vorm van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Zolang deze medewerkers fysiek binnen één pand werken en het netwerk gebruiken, is de controle relatief eenvoudig. Maar zodra uw informatie centraal is opgeslagen, en medewerkers van andere filialen, thuiswerkers en medewerkers op locatie kunnen beschikken over de informatie op uw bedrijfsnetwerk, wordt deze controle een stuk lastiger en is het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord niet meer voldoende. Hoe controleert u nou dat de gebruiker die zich aanmeldt ook daadwerkelijk de gebruiker is die hij/zij zegt te zijn? U zou graag zien dat uw gebruikers kunnen aantonen dat hij/zij daadwerkelijk is wie men zegt te zijn en daarom geeft u uw gebruikers een ‘strong authentication’, iets wat correspondeert met gebruikersnaam en wachtwoord van de gebruiker. Dit kan in de vorm van versleuteling van e-mail (secure e-mail) en door het ter beschikking stellen van identificatietokens, bijvoorbeeld zoals u reeds gewend bent van uw telebankier door middel van unieke codes, of in het meest innovatieve geval door middel van biometrische identificatie. Nog makkelijker is het gebruik van SMS tokens waarbij uw medewerker naast inloggegevens een extra login kode krijgt die uitsluitend naar zijn of haar mobiele telefoon gestuurd wordt.

VPN

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u gebruikers door middel van een beveiligde internetverbinding op afstand toegang verschaffen tot de bedrijfsinformatie op uw netwerk. VPN is uitstekend toe te passen wanneer meerdere locaties aan elkaar gekoppeld moeten worden en VPN verbindingen kunnen uitermate goed worden ingezet bij thuiswerkplekken. De thuiswerker moest voorheen gebruikmaken van inbelrouters en door het inzetten van VPN kan de thuiswerker zijn eigen internetverbinding daarvoor gebruiken. Enerzijds is dit veel goedkoper, anderzijds is het veel eenvoudiger voor zowel gebruikers als beheerders. VPN is niet de enige mogelijkheid om uw gebruikers thuis toegang te geven tot bedrijfsinformatie, afhankelijk van uw organisatiebehoefte leggen wij u graag nog een aantal mogelijkheden voor. Site-to-site VPN wordt gebruikt wanneer meerdere vestigingen onderling gekoppeld dienen te worden. Wij creëren dan een beveiligde tunnel via het internet

Content filtering

Een enkele beveilingstechnologie is niet in staat om het gehele netwerk te beschermen tegen een veelheid aan aanvallen en inbraakpogingen. Een uit meerdere lagen bestaande aanpak met meerdere methodieken levert een optimale beveiliging tegen SPAM, virussen, inbrekers, misbruik door medewerkers en dergelijke. Want nu u uw netwerk voor (bijna) 100% kunt beschermen tegen gevaren van buitenaf, wilt u ook dat uw medewerkers productief en efficiënt gebruik maken van de internet- en e-mail mogelijkheden die u ter beschikking stelt.

Met Content Filtering stelt u juist die internetinformatie beschikbaar die uw medewerkers nodig hebben en bent u in staat gebruikers met internet toegang af te schermen tegen ongewenste content. Hierbij kan worden gedacht aan privé mail, ontspanning en andere sites. Ook de inhoud van zowel in- als uitgaande e-mail wilt u controleren, zeker als bedrijfskritische informatie via e-mail verzonden wordt.

Controle is goed, filteren is beter!